Saroléa

Slutresultat – snyggare än originalet från 1926

Det blev många tester och försök

Ibland börjar det med något så gammaldags som en handgjort ritning